You are currently browsing the Samhain – En blanding af stort og småt posts tagged: krav til kørselsregnskab


Hold styr på kørselsregnskabet

Når kørselsregnskab skal fratrækkes, er det vigtigt at have styr på reglerne for og krav til kørselsregnskab for kørselsregnskab, som de er dikteret af SKAT. Her kan det være en hjælp at have en form for netbaseret registrering til nem bilagshåndtering. En app til at holde styr på virksomhedsrelateret kørsel kan være en smart måde at holde styr på den kørsel, der skal opgives til SKAT for at få fradrag. Ved at registrene timerne og de kilometer, medarbejderne har kørt – eller den distance, du selv har kørt som selvstændig virksomhedsejer eller freelancer – på mobil eller tablet, kan du nemmere holde styr på det. Frem for at indtaste oplysningerne manuelt findes der i dag løsninger, der ved hjælp af GPS- funktion gør arbejdet for dig og endda sender oplysningerne til direkte godkendelse hos din leder eller kunde. Ruten og den længde, du har kørt, vil således blive registreret, uden du behøver bekymre dig om excel-ark og langvarige indtastninger.

Derfor kan det være smart at lade din virksomhed investere i elektronisk bilagshåndtering. Når det gælder arbejdsrelateret kørsel, bør du dog stadig sætte dig ind i skattereglerne.

Hvad er SKATs krav til arbejdsmæssig kørsel?

SKAT stiller nogle ret præcise krav til arbejdsrelateret kørsel. Når du kører i arbejdsmæssig sammenhæng i egen bil, kan du få et skattemæssigt fradrag. I 2018 er fradraget 3,54 kr. per kilometer for op til 20.000 km. Derefter ligger satsen på 1,94 kr. per kilometer. Du skal dog lave et kørselsregnskab for at kunne få fradraget, og her kan du få fordelen af en app, der automatisk registrerer din kørsel.

Det skal dit kørselsregnskab indeholde

Dit kørselsregnskab skal indeholde følgende:

  • Navn, adresse og CPR-nummer
  • Adresse på start og slutpunkt for kørslen
  • Det forretnings- eller erhvervsmæssige formål med din kørsel
  • Dato for din kørsel
  • Satserne for din kørsel
  • Antal kilometer du har kørt
  • Beregning af din samlede befordringsgodtgørelse

Du behøver ikke angive din bils kilometertæller på opgørelsen, men til gengæld skal du opgive din bils registreringsnummer.

Når du benytter en app til at registrere din kørsel, behøver du blot fra starten indtaste de basale oplysninger og derefter vil appen registrere resten løbende. Er du ejer af en virksomhed, hvor én eller flere af dine medarbejdere ofte har arbejdsrelateret kørsel, vil det kunne give dig et bedre overblik i forhold til regnskab og indberetning at investere i en app til automatisk kørselsregistrering. Det vil gøre det mere gennemskueligt at holde øje med kørselsudgifterne i virksomheden.

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133D

3460 Birkerød

70214215